Informes de valoracions

Valoració dels béns

15/06/2020

El nostre equip vol el millor per l’empresari, per això es reivindica en el sector de les assegurances tot oferint la Valoració dels Béns.

KONTOR us assessorarà sobre quin és el valor real del vostre continent i contingut, per així poder assegurar els vostres actius immobiliaris correctament. El nostre equip s’ocuparà de la redacció d’un informe tècnic de valoració dins de l’àmbit de les taxacions immobiliàries.

Què és la valoració de béns?

La valoració dels béns és un informe tècnic de valoració realitzat per a grans professionals en l’àmbit de les taxacions immobiliàries per saber exactament el valor dels béns assegurats.

És imprescindible que el valor assegurat sigui el més pròxim a valor real actual. L’objectiu és que, en cas de sinistre, es pugui optimitzar el màxim dels danys materials. Així doncs, mitjançant aquest informe de valoració s’aconsegueix el valor real del continent i del contingut, i una correcta indemnització en cas de sinistre.

És habitual que el valor assegurat sigui inferior al valor real. Aquest concepte es coneix com a INFRAASSEGURANÇA. Per tant, en cas de sinistre la indemnització seria inferior a la pertinent. En cas contrari, si el valor assegurat és superior al valor real, es coneix com a SOBREASSEGURANÇA, en aquest cas, el valor d’indemnització també seria inferior al corresponent.

Per tant, realitzant un informe de valoració dels béns, el valor assegurat és el real i en cas de sinistre s’obtindria la indemnització adequada.

 

Necessaris per...

  • Assegurances
  • Valor Real
  • Benestar

Per a qui va adreçat?

  • Empreses
  • Particulars
  • Llar
  • Altres (sector terciari)

Renovació anual

S’actualitzarà la valoració dels béns juntament amb l’assegurança anual, per saber la valoració real actualitzada, ja que el continent i el contingut podrà haver variat  durant l’any.

Serveis Kontor

Serveis de valoracions

Serveis Kontor

15/6/2020 0:00:00

Serveis de valoracions

Serveis de valoracions
Serveis de valoracions
Serveis de valoracions

Serveis d'arquitectura

Serveis Kontor

15/6/2020 0:00:00

Serveis d'arquitectura

Serveis d'arquitectura
Serveis d'arquitectura
Serveis d'arquitectura

Mètode Kontor

Serveis Kontor

15/6/2020 0:00:00

Mètode Kontor

Mètode Kontor
Mètode Kontor
Mètode Kontor