Informes pericials

Informe d'impugnació cadastral

15/06/2020 0:00:00

El nostre equip té l’experiència i el coneixement del sector de les valoracions, i et pot ajudar en processos d’impugnació de valors assignats per l’administració pública.

KONTOR estudiarà el vostre cas i podrà argumentar la vostra oposició sobre un valor assignat per l’administració pública, i en el seu cas, reclamar la corresponent devolució.

Què és un informe d'impugnació cadastral?

És un informe tècnic pericial per a saber el valor real de l’immoble i contra-restar la discrepància amb les taxes administratives, com ara la liquidació de l’IBI o de la plusvàlua municipal.

Per a l’assignació del valor cadastral es recullen els elements i criteris necessaris per a  la valoració dels béns.

El valor administratiu no sempre és concordant amb el valor real de mercat, essent contradictòries, en aquest cas es necessàri un ajustament amb l’administració pública.

L’informe serveix com a prova pericial per a poder realitzar la posterior impugnació dels criteris administratius per a sol·licitar la disminució de la càrrega fiscal, mitjançant instàncies al mateix ajuntament i/o bufets jurídics.

 

Necessaris per...

  • Ajustar la taxa administrativa
  • Disminuir la càrrega fiscal
  • Credibilitat per part dels professionals jurídics

 

Per a qui va adreçat?

  • Professionals jurídics
  • Administradors de finques
  • Bufets jurídics
  • Particulars

 

Per què Kontor?

KONTOR ofereix un tracte imparcial i objectiu en les valoracions de qualsevol tipus d’actiu immobiliari, sabent el valor màxim de mercat  i que pot adjudicar l’administració, realitzant un informe tècnic, i en cas necessari, efectuar una al·legació/impugnació argumentada per a la reclamació corresponent de la devolució.

Serveis Kontor

Serveis de valoracions

Serveis Kontor

15/06/2020 0:00:00

Serveis de valoracions

Serveis de valoracions
Serveis de valoracions

Serveis d'arquitectura

Serveis Kontor

15/06/2020 0:00:00

Serveis d'arquitectura

Serveis d'arquitectura
Serveis d'arquitectura

Mètode Kontor

Serveis Kontor

15/06/2020 0:00:00

Mètode Kontor

Mètode Kontor
Mètode Kontor

Consultoria experta en valoracions

VALORACIÓ DELS BÉNS

Volem el millor per l'empresari, per això ens reivindiquem en el sector de les assegurances tot oferint la valoració dels béns.

VALORACIÓ D'EMPRESES

El nostre equip ofereix un servei de valoració d’empreses amb l’objectiu d’aportar un informe tècnic fiable per la presa de decisions empresarials.

INFORMES PERICIALS

El nostre equip forma part del conjunt de Pèrits Judicials de Catalunya, abastant tota mena de casos dins del món de la construcció, essent experts en informes pericials vinculats en valoracions.

Hem realitzat:

Valoracions homologades

+ 4000

Informes pericials

+ 500

Mètode Kontor

+ 100