Mètode Kontor

Mètode Kontor

15/06/2020 0:00:00

KONTOR ofereix un mètode propi i innovador essencial pels empresaris.

 

 

MÈTODE KONTOR és un informe exhaustiu dels valors fonamentals d’una empresa amb múltiples funcions. Com a consultoria experta en valoracions, creiem que l’empresari necessita créixer amb valors i portar un seguiment com a base d’expansió.

Metode Kontor

Què és Mètode Kontor?

El Mètode KONTOR és un informe de valoració on es detallen tots els valors essencials de l’empresa. Aquest mètode consisteix a anticipar-nos als sinistres/problemes que podem tenir en la vida professional i prendre decisions o al·legar-ho amb més força.

Valors de l’informe: Valor del Continent, Valor del Contingut, Valor de les Existències, Valor de la Pèrdua del Benefici, Valor del Negoci.

 

Necessaris per...

  • Sinistre o Pre-sinistre
  • Venta o Traspàs
  • Auditories
  • Verificació de Valors
  • Dissolució de Socis o incorporació
  • Valoració d’actius d’empreses
  • Valoració del Negoci
  • Al·legacions Patrimonials

 

Per a qui va adreçat?

  • Empresaris

 

Renovació anual

S’actualitzarà anualment tots els valors de l’empresa per tal de portar un seguiment i estar ben assessorats de la situació de l'empresa.

Consulteu més informació aquí.

Sol·licíta informació i ens posarem en contacte en menys de 48 h.

Nom de contacte

Nom del negoci / empresa

Telèfon

Correu electrònic


Accepto els termes i condicions d'aquest lloc web.

La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del qual és responsable Kontor. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per a tractar les seves dades per a atendre la seva sol·licitud, sempre d'acord al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i altra normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació. En qualsevol moment vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, o si escau, a la limitació i/o cancel·lació del tractament, comunicant-lo per escrit, indicant les seves dades personals a o mitjançant un email a kontor@kontor.com.

 

Errores :

Serveis Kontor

Serveis de valoracions

Serveis Kontor

15/06/2020 0:00:00

Serveis de valoracions

Serveis de valoracions
Serveis de valoracions

Serveis d'arquitectura

Serveis Kontor

15/06/2020 0:00:00

Serveis d'arquitectura

Serveis d'arquitectura
Serveis d'arquitectura

Mètode Kontor

Serveis Kontor

15/06/2020 0:00:00

Mètode Kontor

Mètode Kontor
Mètode Kontor

Consultoria experta en valoracions

VALORACIÓ DELS BÉNS

Volem el millor per l'empresari, per això ens reivindiquem en el sector de les assegurances tot oferint la valoració dels béns.

VALORACIÓ D'EMPRESES

El nostre equip ofereix un servei de valoració d’empreses amb l’objectiu d’aportar un informe tècnic fiable per la presa de decisions empresarials.

INFORMES PERICIALS

El nostre equip forma part del conjunt de Pèrits Judicials de Catalunya, abastant tota mena de casos dins del món de la construcció, essent experts en informes pericials vinculats en valoracions.

Hem realitzat:

Valoracions homologades

+ 4000

Informes pericials

+ 500

Mètode Kontor

+ 100