Actualitat

Coses a tenir en compte per comprar un habitatge

31/01/2022

Què tenir en compte a l'hora de comprar un habitatge?Cada habitatge és particular i únic. Per això recomanem un seguit de pautes que us poden ajudar a prendre una decisió encertada sense imprevistos i saber si realment el valor és correcte.

 1. Estat interior/exterior


El més important és fixar-vos en la visita interior de l'habitatge i de les possibles patologies que pugui tenir. És impossible veure els vicis ocults estructurals d'una casa amb una visita ocular, però sí que l'arquitectura es sabia i sorgeixen patologies si no està correcte.


Exemple: si veiem taques d'humitats a un sostre o paret, són indicis de què hi ha hagut un problema de filtracions d'aigua o alguna fuita. Pregunteu que ha passat sense por
per esbrinar la veritat.2. Situació


No és el mateix un habitatge al centre ciutat que als afores, pels seus equipaments i la forta demanda o poca oferta als centres ciutats. Tot i que hi ha compradors que no volen viure al centre, no impedeix que el valor de mercat sigui més car que a les rodalies del municipi.


Exemple: una casa a centre ciutat valdrà molt més que la mateixa a una urbanització a 20'. Què paguem? Situació3. Tipologia


Aquesta és un punt molt important a tenir en compte. Per saber si el valor d'un habitatge és correcte, no podem comparar un pis amb una casa. Sembla lògic no? Doncs les tipologies marquen les tendències de preus. Quants pisos de 3 habitacions hi ha a Lleida? Entenem que és la majoria, per tant, els preus són més ajustats. I si busquem un pis tríplex?
En conseqüència, no hi ha una gran oferta, cosa que fa que el preu pugi.
Disposem de pisos, dúplex, tríplex, cases, etc. Però s'ha de saber diferenciar entre elles. Una casa pot ser aïllada, adossada, aparellada, etc. i això juntament amb la seva situació privilegiada marca el valor final.4. Antecedent/Història


És molt important saber el motiu de venda o la història d'una casa. Imagineu-vos que en una casa hi ha hagut un assassinat, o ha estat "okupada" tota la vida. La voldríeu comprar? Evidentment, l'habitatge marca la seva vida. Si ha estat en bones mans, si s'ha maltractat, si s'ha descuidat, tot es pot veure o apreciar en una visita i complementar amb la seva història. Un exemple clar són els pisos d'entitats bancàries embargats. Quant de temps fa que ho estan? Quin és el seu estat interior? Tot influeix en el preu.

 5. Documentació


Si ens faciliten documentació d’un habitatge, la clau és saber si està correcte sobre papers. Això ens afecta directament a un seguit de passos a tenir en compte.
Si la casa no està inscrita en una acta notarial (registre), aquesta NO té valor Hipotecari en una valoració homologada. Què vol dir?, que el banc no ens deixa diners.
Per tant, si es demana una Nota Simple actualitzada, podem saber els titulars registrals, la situació de l'habitatge (càrregues internes, etc.)6. Hipoteca


Si necessitem finançament per comprar l'habitatge, necessitarem saber les despeses aproximades per veure la viabilitat de l'operació. Normalment, les entitats bancàries, faciliten el 80% del preu de CV (compravenda). Depenent del cas, poden arribar al 90%. Així doncs, haurem de calcular un 20% de CV estalviat + despeses de compra.

Despeses de compra:


Obra nova = 10% IVA

Segona mà = 10% ITP o 5% (bonificats fiscalment)


Així doncs, estaríem entre un 20-30% del valor de compravenda per poder comprar l'actiu. Si no disposem d'aquests diners, hi ha solucions financeres (préstecs personals, etc.) però la millor operació és l'estalvi i la viabilitat de CV.


Exemple: Disposeu de 10.000 € estalviats. No podem mirar pisos de 100.000 €. No és viable, ja que necessitaríem entre 20.000 i 30.000 €7. Reformes


Si en veure l'habitatge veiem que necessita reformes, hauríem de consultar quines necessitats mínimes té, en definitiva informar-nos amb un professional és la millor opció. Si s'ha de reformar la cuina i els banys, el pressupost de reforma pot ser de 10.000 € o de 30.000 €. És molt important assessorar-vos per saber si voleu fer un "rentat de cara" o una rehabilitació segons necessitats.
Per això recomanem veure si és essencial reformar el terra, la cuina, el sostre, segons necessitats i fer un càlcul aproximat.


Exemple: fem una distribució de l'habitatge i fem una pluja d'idees aproximada.


Cuina (en bon estat).
Bany 1 (perfecte).
Bany 2 (per reformar).
Habitacions (perfecte).
Altres (canviar terra de tot el pis).


Amb aquesta informació i fotografies, us podríem fer un assessorament aproximat, on veuríeu que reformar el terra i el bany són aproximadament  7.000 €. Així sumem el valor més pròxim a l'estalvi de la hipoteca, si escau, tot i que després, us ho fareu vosaltres o un professional (previsió de CV).8. Necessitats


Una parella single no necessitarà potser un habitatge amb 5 habitacions, o qui sap per la previsió de vida. La qüestió és saber quines són les vostres necessitats actuals i futures a 5 anys vista. Penseu que tot influeix en el preu, i potser necessiteu una habitació actualment, però el valor de venda i demanda sol·licita de 2 habitacions, essent un impediment a curt termini si s'ha de vendre. Per tant, recomanem una reflexió de què necessitem per iniciar una cerca amb seny i que es pugui pagar.MÈTODE KONTOR per B2C


Un informe del Mètode KONTOR B2C detalla tot l'anterior amb el valor objectiu actual, perquè pugueu fer els números, veure la viabilitat, saber que necessiteu i si us ho podeu permetre.
** el millor seria un informe de valoració per a prendre la millor decisió**

Departaments Kontor

Valoracions

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Valoracions

Valoracions
Valoracions
Valoracions

Mètode Kontor

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Mètode Kontor

Mètode Kontor
Mètode Kontor
Mètode Kontor

Arquitectura

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Arquitectura

Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura

Pre-taxacions

Departaments Kontor

30/1/2024 0:00:00

Pre-taxacions

Pre-taxacions
Pre-taxacions
Pre-taxacions