Valoracions

Finançament hipotecari

15/06/2020

El nostre equip ofereix una gestió integral en la gestió de la vostra hipoteca.

KONTOR us assessora i us acompanya fins a l’acta notarial, per a comprendre totes les gestiones d’una garantia hipotecària i prendre la decisió econòmica més important de la vostra vida amb seguretat i estalvi.

Creiem en la importància d’acompanyar-vos durant una garantia hipotecària, perquè pugueu conèixer els documents d’obligat compliment per fer l’acta notarial, els valors a tributar davant hisenda (valor a escripturar, valors de referència cadastral, valor de taxació, etc.), explicar al detall les funcions de cadascuna de les parts, tant del venedor com del comprador, entre d’altres, per oferir tranquil·litat, coneixements i estar ben assessorats.

En la nostra gestió integral, no sols us acompanyem, sinó que analitzem la vostra situació econòmica per assessorar-vos en els possibles riscs que us puguin denegar la hipoteca. D’aquesta manera, analitzem la viabilitat del vostre projecte per orientar-vos, assessorar-vos i gestionar-vos de forma integral en tot el procés. Així sereu coneixedors de quines despeses té una hipoteca, de quin capital necessiteu disposar per fer front a una compra, elegir entre una hipoteca fixa o variable segons el context econòmic actual i les recomanacions per a poder obtenir la mateixa, com ara, disposar d’un coixí financer, anàlisis de la vostra situació financera (ingressos, atur, etc.) i arribar a conclusions assessorats per nosaltres.

Què és una Hipoteca?

Una hipoteca és un dret real de garantia, la forma més comuna de finançar la compra d'un primer habitatge. Com a dret real recau sobre un immoble que roman en poder de qui el constitueix i dona dret al creditor a perseguir-lo independentment de qui el tingui i de pagar-se preferentment amb el producte de la subhasta. El contracte ha d'inscriure's al Registre de la Propietat per tal que tingui valor davant de tercers. Serveix per a garantir un deute, per tant, és un contracte accessori d'un altre que és el principal. Generalment, té com a garantia directa el bé que es vol comprar.

 

Necessaris per...

  • Compravenda d’immobles, garantia, aval, etc.

 

Per a qui va adreçat?

  • Particulars 
  • Empreses

 

Per què Kontor?

KONTOR ofereix les millors condicions per la vostra hipoteca, tramitant i negociant tota l'operació de finançament, sense imprevistos ni complicacions, oferint seguretat i estalvi.

Departaments Kontor

Valoracions

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Valoracions

Valoracions
Valoracions
Valoracions

Mètode Kontor

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Mètode Kontor

Mètode Kontor
Mètode Kontor
Mètode Kontor

Arquitectura

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Arquitectura

Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura

Pre-taxacions

Departaments Kontor

30/1/2024 0:00:00

Pre-taxacions

Pre-taxacions
Pre-taxacions
Pre-taxacions