Arquitectura

Cèdula d'habitabilitat

09/10/2023

El nostre equip us ajudarà a tenir actualitzada tota la documentació referent al vostre habitatge i/o edifici, realitzant la Cèdula d’Habitabilitat.

KONTOR us assessorarà sobre els diferents documents obligatoris que requereix el món immobiliari, així com els tràmits i taxes per obtenir-los. Aquests són necessaris per a qualsevol tipus de gestió administrativa, de compravenda o lloguer.

Què és Cèdula d’Habitabilitat?

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

La pot sol·licitar el propietari de l’habitatge, l’administrador o un representant autoritzat.

Tipologies

  • De primera ocupació: quan es refereix a habitatges de nova construcció.
  • De primera ocupació de rehabilitació: quan es refereix a habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació (augment del nombre d’habitatges, canvi d’ús per crear un habitatge, redistribució total de l’habitatge: ampliacions, remuntes i enderrocament de tot l’edifici en què es deixen únicament les façanes).
  • De segona ocupació: quan es refereix a habitatges que ja existeixen.

 

Sol·licituds

  • De primera ocupació: amb l’imprès normalitzat i documentació complementària.
  • De segona ocupació: cal que us adreceu a un tècnic (arquitecte o arquitecte tècnic) per tal que faci el certificat d’habitabilitat corresponent. Després, el mateix tècnic pot fer la tramitació directament a les oficines que correspongui o telemàticament. Si la tramitació no la fa el tècnic, la podeu fer com a particular.

Cal presentar el certificat d’habitabilitat degudament formalitzat i, en alguns casos, documentació complementària. També s’han de pagar unes taxes.

El termini per notificar l’atorgament o denegació de la cèdula d’habitabilitat és de 30 dies hàbils a partir de la data de recepció en el Registre de l’Agència de l’Habitatge de la sol·licitud amb la documentació completa.

El certificat d'habitabilitat té una validesa de 10 anys a partir de la data de la seva emissió per a cèdules de primera ocupació i de 15 anys en renovacions.

Còpia d'una cèdula vigent: podeu tramitar-la telemàticament en el portal de tràmits.

Si necessiteu saber si un habitatge té la cèdula d’habitabilitat vigent i els metres quadrats útils que té l’habitatge, al cercador de cèdules del web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya podeu fer la consulta per número de cèdula o amb la referència cadastral.  

Si no disposeu de cap d’aquestes dades a la seu electrònica del cadastre podeu consultar la referència cadastral per adreça. 

 

Necessaris per...

  • Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en transmissions posteriors.
  • Donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Per a qui va adreçat?

  • Als propietaris dels actius objectes a certificar

Per què Kontor?

L’equip KONTOR us assessora de tots els tràmits a dur a terme i optimitza els mateixos per l'obtenció de la documentació oficial.

Departaments Kontor

Valoracions

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Valoracions

Valoracions
Valoracions
Valoracions

Mètode Kontor

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Mètode Kontor

Mètode Kontor
Mètode Kontor
Mètode Kontor

Arquitectura

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Arquitectura

Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura

Pre-taxacions

Departaments Kontor

30/1/2024 0:00:00

Pre-taxacions

Pre-taxacions
Pre-taxacions
Pre-taxacions