Arquitectura

Informe de declaració d'obra nova (georeferenciació)

17/06/2020

El nostre equip està especialitzat en aquest tipus d’informes. Tenim la potestat oficial per certificar l'estat de l’immoble, ja que pot ser requerit per un notari i/o pel registre de la propietat, en cas de compra, regularitzacions o altres que compleixi les característiques d'aquesta tipologia.


Què és l'informe de declaració d'obra nova?És un certificat fet per un professional del sector, un arquitecte o un arquitecte tècnic, el qual verifica (les característiques de l'immoble com la ubicació, llindes, tipologia, ús principal, superfície d'ocupació, superfície construïda, nombre de plantes, anys de construcció i plànols topogràfics amb les coordenades georeferenciades). Aquesta construcció no registrada de manera oficial, pot ser degut a diversos motius (obres d'ampliació no declarades, edificacions fora d'ordenacions, edificis preexistents al planejament urbanístic...)Quan es pot realitzar?

 

La declaració d'obra nova està regulada per l'article 45 del Real Decret 1093-97.
A Catalunya és aplicable la Llei Urbanística, la qual estableix un termini de prescripció per sancions i infraccions urbanístiques amb un termini de 6 anys, a partir d'aquesta data ja podem fer l'informe de manera oficial. Cal remarcar que els terrenys classificats com a no urbanitzables o d'ús públic, no prescriuen mai; excepte si hi ha una disciplina urbanística o expedient sancionador (obert actualment) que sa de resoldre.

 


Georeferenciació


Després de l'aprovació de la llei 13/2015 (Reforma de la llei hipotecaria originària de 1946 articles 202), dictamina que aquest informe de declaració d'obra nova, s'ha d'acompanyar amb les coordenades de referència georeferenciació de la parcel·la on està construït l'edifici/casa i la superfície construïda de la planta.

 

 

Perquè es realialitza?


Es fa per coordinar la realitat amb el cadastre. L’equip KONTOR plasma la realitat legislativa i revisa afeccions urbanístiques, també s'encarrega de tots els tràmits necessaris per estar al dia en matèria legal.

 

Serveis Kontor

Serveis de valoracions

Serveis Kontor

15/6/2020 0:00:00

Serveis de valoracions

Serveis de valoracions
Serveis de valoracions
Serveis de valoracions

Serveis d'arquitectura

Serveis Kontor

15/6/2020 0:00:00

Serveis d'arquitectura

Serveis d'arquitectura
Serveis d'arquitectura
Serveis d'arquitectura

Mètode Kontor

Serveis Kontor

15/6/2020 0:00:00

Mètode Kontor

Mètode Kontor
Mètode Kontor
Mètode Kontor