Arquitectura

Informe de declaració d'obra nova (georeferenciació) + GML

17/06/2020

El nostre equip està especialitzat en aquest tipus d’informes, certificant l’estat dels actius objectes a regularització i/o declaració. Aquestes són requerits per notaris i a posteriori pel registre de la propietat, degut a les discrepàncies entre la realitat i la documentació aportada, essent essencial actualitzar i/o regularitzar els mateixos per evitar problemes en tots els tràmits (compravenda, finançament, etc.).


Què és l'informe de declaració d'obra nova?És un certificat fet per un professional del sector, un arquitecte o un arquitecte tècnic, el qual verifica les característiques de l'immoble com: la ubicació, llindars, tipologia, ús principal, superfície d'ocupació, superfície construïda, nombre de plantes, anys de construcció i plànols topogràfics amb les coordenades georeferenciades. Alguns actius no estan escripturats/registrats degut a diversos motius (obres d'ampliació no declarades, edificacions fora d'ordenació, edificis preexistents al planejament urbanístic...) i es recomana l’assessorament tècnic per regularitzar-los.Quan es pot realitzar?

 

La declaració d'obra nova està regulada per l'article 45 del Real Decret 1093-97.
A Catalunya és aplicable la Llei Urbanística, la qual estableix un termini de prescripció per sancions i infraccions urbanístiques amb un termini de 6 anys, a partir d'aquesta data ja podem fer l'informe de manera oficial. Cal remarcar que els terrenys classificats com a no urbanitzables o d'ús públic, no prescriuen mai; excepte si hi ha una disciplina urbanística o expedient sancionador (obert actualment) que s'ha de resoldre.

 


Georeferenciació


Després de l'aprovació de la llei 13/2015 (Reforma de la llei hipotecaria originària de 1946 article 202), dictamina que aquest informe de declaració d'obra nova, s'ha d'acompanyar amb la georeferenciació de la parcel·la on està construït l'edifici/casa i la superfície construïda de la planta.
 

GML  

 

Generar un GML de la parcel·la ens ajuda a identificar els punts georeferenciats, saber l’ocupació en la parcel·la, detallar l’estat actual (segregat/agregat), entre d’altres, per tal de fer a posteriori un Informe de Validació Gràfica (IVG). Aquest certificat cadastral ens serveix com a document tècnic davant d’una acta notarial.

 

Necessaris per...

  • Coordinar la realitat amb el cadastre.

 

Per a qui va adreçat?

  • Propietaris i empresaris que disposin de patrimoni.

 

Per què Kontor?

L’equip KONTOR plasma la realitat legislativa i revisa afeccions urbanístiques, també s'encarrega de tots els tràmits necessaris per estar al dia en matèria legal.

 

Departaments Kontor

Valoracions

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Valoracions

Valoracions
Valoracions
Valoracions

Mètode Kontor

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Mètode Kontor

Mètode Kontor
Mètode Kontor
Mètode Kontor

Arquitectura

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Arquitectura

Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura

Pre-taxacions

Departaments Kontor

30/1/2024 0:00:00

Pre-taxacions

Pre-taxacions
Pre-taxacions
Pre-taxacions