Arquitectura

Llicències d'activitat

17/06/2020

Obertura d’una nova activitat

 

El nostre equip us assessorarà sobre quin és el codi CCAE més adient segons la vostra idea empresarial, adequant-nos a la normativa vigent per condicionar el vostre local i/o immoble.

KONTOR té l’experiència necessària en la redacció de projectes per dur a terme l’obertura d’un nou negoci, essent aquest pas el més important per un emprenedor.

 

Què són les llicències d'activitats?

La llicència d’activitat és el permís que atorguen els Ajuntaments, obligatòria i necessària per poder efectuar l’obertura d’un nou negoci.

El pas previ és la redacció d’un projecte, classificant l’activitat econòmica que es desenvoluparà segons un codi únic per a cada ús. La classificació d’activitats es regula actualment pel CCAE.

  • Segons el Decret 137/2008

Adaptació de l’actiu immobiliari a les necessitats del nou ús seguint la normativa vigent (CTE i normativa específica associada a cada activitat). Aquesta llicència es focalitza en la supressió de barreres arquitectòniques i garantir l’accessibilitat, entre d’altres.

Un cop efectuada l’entrega del projecte de nova activitat i l’abonament de les taxes corresponents,  ja es podrà iniciar el desenvolupament de l’activitat econòmica.

 

Necessaris per...

  • Obtenció de llicència d’obertura
  • Legalització de la nova activitat econòmica
  • Habilitació de l’actiu immobiliari

Per a qui va adreçat?

  • Particulars
  • Autònoms
  • Empresaris

Per què KONTOR?

KONTOR ofereix als seus clients un assessorament en el moment més difícil d’un emprenedor: la decisió de fer realitat la seva idea de negoci. Us ajudarem a dur a terme tots els tràmits necessaris, vinculats a la legalització de l’activitat i a les obres d’adequació a l’ús si s’escau.

Serveis Kontor

Serveis de valoracions

Serveis Kontor

15/6/2020 0:00:00

Serveis de valoracions

Serveis de valoracions
Serveis de valoracions
Serveis de valoracions

Serveis d'arquitectura

Serveis Kontor

15/6/2020 0:00:00

Serveis d'arquitectura

Serveis d'arquitectura
Serveis d'arquitectura
Serveis d'arquitectura

Mètode Kontor

Serveis Kontor

15/6/2020 0:00:00

Mètode Kontor

Mètode Kontor
Mètode Kontor
Mètode Kontor