Arquitectura

Informes de segregació i/o agregacions de finques registrals

17/06/2020

El nostre equip és expert en la redacció d’informes tècnics per la segregació i/o agregació de finques registrals, així com en l’elaboració de projectes per la legalització d'aquestes.

KONTOR us assessorarà sobre els diferents tràmits que s’han de dur a terme en aquests casos, estudiant cada cas individualment i oferint un tracte personalitzat.

Informes per a finques registrals

QUÈ SÓN?

Segregacions i/o agregacions

Informe tècnic necessari per a la modificació de qualsevol finca registral. Adreçat principalment a terrenys, ja siguin urbans o rústics*, i a tràmits de divisions hortizontals i verticals.

Partint d’una finca registral originària, es poden dur a terme dos tipus d’accions. Parlem de SEGREGACIÓ quan es realitza una separació d’aquesta, obtenint noves finques. En cas contrari, parlem d’AGREGACIÓ quan es realitza la unificació de diferents finques per tal de constituir una sola.

* En el cas que sigui un terreny rústic, és necessari tenir en compte la UNITAT MÍNIMA DE CONREU O DE PRODUCCIÓ FORESTAL, definides per la Generalitat de Catalunya segons el Decret 169/1983 i el Decret 35/1990.

Legalitzacions

És el document mitjançant el qual es regularitza qualsevol tipus d’actiu ja existent. És necessària la redacció d’un Projecte Tècnic.

 

Necessaris per...

  • Gestions de compra/venda
  • Vistiplau Ajuntaments
  • Tràmits notarials

 

Per a qui va adreçat?

  • Particulars
  • Inversors
  • Promotors
  • Agents Immobiliaris

 

PER QUÈ KONTOR?

KONTOR ofereix assessorament per a escollir quina és la millor opció davant de cada cas en particular, essent un tracte proper i directe amb cadascun dels clients.

 

Serveis Kontor

Serveis de valoracions

Serveis Kontor

15/6/2020 0:00:00

Serveis de valoracions

Serveis de valoracions
Serveis de valoracions
Serveis de valoracions

Serveis d'arquitectura

Serveis Kontor

15/6/2020 0:00:00

Serveis d'arquitectura

Serveis d'arquitectura
Serveis d'arquitectura
Serveis d'arquitectura

Mètode Kontor

Serveis Kontor

15/6/2020 0:00:00

Mètode Kontor

Mètode Kontor
Mètode Kontor
Mètode Kontor