Arquitectura

Certificat d’eficiència energètica

09/10/2023

El nostre equip us ajudarà a tenir actualitzada tota la documentació referent al vostre habitatge i/o edifici, realitzant el Certificat d’Eficiència Energètica.

KONTOR us assessorarà sobre els diferents documents obligatoris que requereix el món immobiliari, així com els tràmits i taxes per obtenir-los. Aquests són necessaris per a qualsevol tipus de gestió administrativa, de compravenda o lloguer.

Què és el Certificat d’Eficiència Energètica?

La certificació energètica dels edificis té com a objectiu promocionar l'eficiència energètica en els edificis i la utilització d’energies renovables per cobrir les seves necessitats d’energia i reduir les emissions de CO2.

El certificat energètic dona informació útil a l’usuari que vol comprar, llogar, reformar o ampliar un habitatge, valorar les seves característiques energètiques i conèixer la despesa energètica anual aproximada.

A Catalunya, el certificat energètic compta a més amb un informe addicional que avalua les característiques de l'habitatge en comparació amb la mitjana de la seva zona climàtica i amb els habitatges qualificats amb una A. També conté informació sobre l'estalvi econòmic si s'apliquen mesures per reduir la despesa energètica. I en el cas d'edificis existents, el certificat a més incorpora recomanacions i millores per obtenir un comportament energètic més eficient, augmentar el confort de l’habitatge i reduir la despesa energètica.

La certificació d’eficiència energètica dels edificis està regulada pel Reial Decret 390/2021. Aquesta normativa incorpora les indicacions de la Directiva (UE) 2018/844, per la que es modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a l’eficiència energètica dels edificis i la Directiva 2012/27/UE relativa a l’eficiència energètica.

L’eficiència energètica dels edificis juga un paper cada cop més important en la transició energètica cap a un nou model energètic net, renovable, distribuït i democràtic. En aquest procés, el paper de la ciutadania és clau, ja que passa de tenir un paper de consumidor passiu a ser un agent actiu, productor i consumidor d’energia. L’edifici és l’espai on s’integra la producció d’energia distribuïda amb energies renovables, i on es pot fer efectiu l’autoconsum i la recàrrega del vehicle elèctric.

 

Quina informació ens proporciona

L’etiqueta de qualificació energètica d’un habitatge proporciona una classificació en lletres amb uns valors per dos conceptes:

  • Consum d'energia primària (kWh/m2·any). Energia procedent de fonts renovables i no renovables que no ha patit cap procés de conversió o transformació. Aquest és el consum d’energia primària necessari per mantenir els nivells estàndard de confort a l’habitatge. Alguns exemples són l’energia solar, la lliurada per la combustió dels combustibles fòssils (gas natural, fuel, carbó...), l'eòlica. En canvi, l’energia elèctrica és un bon exemple d'energia no primària.
  • Consum d’energia primària no renovable (kWh/ m2any). Part no renovable de l’energia primària que és necessària subministrar als sistemes o instal·lacions.

Necessaris per...

  • Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en transmissions posteriors.

Per a qui va adreçat?

  • Als propietaris dels actius objectes a certificar

Per què Kontor?

L’equip KONTOR us assessora de tots els tràmits a dur a terme i optimitza els mateixos per l’obtenció de la documentació oficial.

Departaments Kontor

Valoracions

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Valoracions

Valoracions
Valoracions
Valoracions

Mètode Kontor

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Mètode Kontor

Mètode Kontor
Mètode Kontor
Mètode Kontor

Arquitectura

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Arquitectura

Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura

Pre-taxacions

Departaments Kontor

30/1/2024 0:00:00

Pre-taxacions

Pre-taxacions
Pre-taxacions
Pre-taxacions