Actualitat

Valors de Referència Cadastrals

18/01/2022

El passat 1 de gener de 2022 es van aprovar els Valors de Referència Cadastrals. Aquests formen part de la base imposable de l'Impost de Transaccions Patrimonials en Actes Jurídics Documentals (ITPAJD) i de l'Import de Successions i Donacions (ISYD), establert per la llei 11/2021 (mesures de prevenció i lluita contra el frau).
Així doncs, davant d'una compravenda d'un actiu, previ a l'escriptura d'una acta pública, s'han de revisar els tres valors d'aquesta :


Valor de Referència Cadastral
Valor de Compravenda
Valor de Taxació

D'aquests tres, es tributarà els impostos sobre el valor més alt.


Com es calcula el valor de referència cadastral?


Aquests valors de referència es calculant a partir de preus d'immobles segons el municipi pertinent (tenint en compte el codi postal).
En casos de compravenda, si davant notari s'escriptura per un valor inferior, aquesta persona pot ser sancionada per l'òrgan pertinent, en aquest cas parlem en referència d'Hisenda Autonòmica. Estan obligats a tributar pel valor que indica la nova valoració cadastral.


Quina és la manera òptima davant una compra d'un actiu?


A KONTOR creiem que un assessorament de valors és la base d'una compra segura i objectiva, ja que davant de diferències de valors, pot haver-hi grans sancions.


Que fem si el valor de referència cadastral és el doble que el de compra?


El principal problema dels valors de referència cadastral són que no hi ha una visita interior als actius, essent la base d'un informe de valoració. Per tant, si comprem un actiu molt bé de preu degut a que hi ha hagut "okupes" o s'ha de reformar integralment, això afecta el valor actual. En conseqüència, s'haurà de tributar pel nou valor de referència cadastral, encara que sigui el doble, i després al·legar-ho segons l'informe de valoració adjunt en l'acta pública.


Quina és la millor arma o prevenció davant la compra?


Un informe de valoració KONTOR aporta rigor tècnic i objectivitat en el valor, per poder assessorar-te pre compra i fer front a les al·legacions post compra, sabent a les exposicions i particularitat que té cada actiu.

Serveis Kontor

Serveis de valoracions

Serveis Kontor

15/6/2020 0:00:00

Serveis de valoracions

Serveis de valoracions
Serveis de valoracions
Serveis de valoracions

Serveis d'arquitectura

Serveis Kontor

15/6/2020 0:00:00

Serveis d'arquitectura

Serveis d'arquitectura
Serveis d'arquitectura
Serveis d'arquitectura

Mètode Kontor

Serveis Kontor

15/6/2020 0:00:00

Mètode Kontor

Mètode Kontor
Mètode Kontor
Mètode Kontor