Actualitat

Valors de Referència Cadastrals

18/01/2022

El passat 1 de gener de 2022 es van aprovar els Valors de Referència Cadastrals. Aquests formen part de la base imposable de l'Impost de Transaccions Patrimonials en Actes Jurídics Documentals (ITPAJD) i de l'Import de Successions i Donacions (ISYD), establert per la llei 11/2021 (mesures de prevenció i lluita contra el frau).
Així doncs, davant d'una compravenda d'un actiu, previ a l'escriptura d'una acta pública, s'han de revisar els tres valors d'aquesta:


Valor de Referència Cadastral
Valor de Compravenda
Valor de Taxació

D'aquests tres, es tributarà els impostos sobre el valor més alt.


Com es calcula el valor de referència cadastral?

Aquests valors de referència es calculen a partir d’una mitjana dels preus de venta per tipologia i ubicació.

En casos de compravenda, s’ha de tributar els impostos pel valor major entre el de compravenda i el valor de referència cadastral. En cas no de ser així, aquest comprador/a pot ser sancionada per l'òrgan pertinent.


Quina és la manera òptima davant una compra d'un actiu?


A KONTOR creiem que un assessorament de valors és la base d'una compra segura i objectiva, ja que davant de diferències de valors, pot haver-hi grans sancions.


Què fem si el valor de referència cadastral és el doble que el de compra?


El principal problema dels valors de referència cadastral és que no hi ha una visita interior als actius, essent la base d'un informe de valoració. Per tant, si comprem un actiu molt bé de preu, ja que hi ha hagut "okupes" o s'ha de reformar integralment, això afecta el valor actual. En conseqüència, s'haurà de tributar pel nou valor de referència cadastral, encara que sigui el doble, i després al·legar-ho segons l'informe de valoració adjunt en l'acta pública.


Quina és la millor arma o prevenció davant la compra?

Un informe de valoració KONTOR aporta rigor tècnic i objectivitat, essent la millor arma de prevenció davant d’una compra.

Departaments Kontor

Valoracions

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Valoracions

Valoracions
Valoracions
Valoracions

Mètode Kontor

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Mètode Kontor

Mètode Kontor
Mètode Kontor
Mètode Kontor

Arquitectura

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Arquitectura

Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura

Pre-taxacions

Departaments Kontor

30/1/2024 0:00:00

Pre-taxacions

Pre-taxacions
Pre-taxacions
Pre-taxacions