Informes de valoracions

Valoracions homologades

15/06/2020

El nostre equip és especialista en valoracions de tot tipus d’actius immobiliaris per a dur a terme operacions amb garantia hipotecària segons l'ECO 805/2003.

KONTOR col·labora amb diferents societats de taxació, les quals tenen convenis amb les entitats bancàries, per a donar préstecs hipotecaris, entre altres finalitats (assessorament, valor de mercat, etc.). Així doncs, el nostre equip d’experts en valoracions de qualsevol tipologia (urbanes o rústiques), et pot ajudar en operacions hipotecàries, mitjançant una valoració objectiva dels actius que intervinguin en l'operació.

Què són?

Les taxacions es duen a terme per tal de saber el valor d’un bé immoble. Estan subjectes al compliment de les normes relatives a qui pugui fer-les i a com s’hagin de fer poder assegurar el valor de taxació que es calcula sigui vàlid.

El valor dels actius que formin part d’una operació hipotecària s’ha d’ajustar a l’Ordre ECO805/2003. Alguns dels requisits que s’han de dur a terme són, entre altres, els següents: disposar d’accés a l’interior de l’actiu, aixecament de plànols/croquis, comprovació de l’estat de conservació i ocupació, identificació habitual adequada de la finca registral que servirà de garantia, verificant a la vegada la no existència d’il·legalitats urbanístiques.

Per poder realitzar taxacions, les empreses han d’estar homologades pel Banco de España.

Necessaris per...

  • Compra-venda
  • Garantia hipotecària
  • Avals hipotecaris

 

Per a qui?

  • Particulars
  • Empreses

 

Per quins actius?

És necessari per a qualsevol tipus de bé immoble, sigui de tipus urbà o rústic.

Serveis Kontor

Serveis de valoracions

Serveis Kontor

15/6/2020 0:00:00

Serveis de valoracions

Serveis de valoracions
Serveis de valoracions
Serveis de valoracions

Serveis d'arquitectura

Serveis Kontor

15/6/2020 0:00:00

Serveis d'arquitectura

Serveis d'arquitectura
Serveis d'arquitectura
Serveis d'arquitectura

Mètode Kontor

Serveis Kontor

15/6/2020 0:00:00

Mètode Kontor

Mètode Kontor
Mètode Kontor
Mètode Kontor