Informes pericials

Informe de plusvàlua del sòl

15/06/2020

El nostre equip té l’experiència i el coneixement del sector de les valoracions, i us pot ajudar quan no estàs conforme amb la taxa de la plusvàlua.

KONTOR estudiarà la viabilitat sobre un valor assignat, calculant mitjançant estudis d’anys anteriors l'evolució de la repercussió del sòl en el vostre actiu immobiliari i justificant un valor en el qual s’haurien d’aplicar les taxes de la plusvàlua, en cas que fossin positives des de l’any de la compra.

Què és l'informe de plusvàlua del sòl?

És un informe per justificar si hi ha hagut un increment o disminució del valor del sòl aplicable a actius immobiliaris.

La plusvàlua del sòl es tracta d'un tribut municipal que s'ha de pagar a causa d’una transmissió de béns (com per exemple compravendes, herències, donacions, cessions, drets reals...).

Aquest tribut marca l’augment del valor d’un terreny en un determinat període de temps, a conseqüència de les millores que s’han produït en l’entorn on s’ubica.

Segons la Sentència núm. 59/2017 del Tribunal Constitucional, s'estableix que es pot sol·licitar una revisió de l’import de la taxa acreditant la inexistència de l'augment del valor del terreny amb un informe tècnic.

Cert és que donada la situació actual econòmica s’ha produït un descens significatiu del valor dels immobles. En aquests casos aquest informe ens serveix per a realitzar un ajustament de la taxa reclamada per l’administració o inclús una reclamació de les taxes anteriorment abonades.

 

Necessaris per...

  • Ajustar la taxa administrativa
  • Reclamar l’import de la taxa administrativa

 

Per a qui va adreçat?

  • Professionals jurídics
  • Administradors de finques
  • Bufets jurídics
  • Particulars

 

Per què Kontor?

KONTOR ofereix un tracte imparcial i objectiu en les valoracions de qualsevol tipus d’actiu immobiliari, sabent el valor màxim de mercat i que pot adjudicar l’administració, realitzant un informe tècnic, i en cas necessari, efectuar una al·legació/impugnació argumentada per al reajustament de l’import de la taxa o inclús la reclamació corresponent de la devolució.

Departaments Kontor

Valoracions

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Valoracions

Valoracions
Valoracions
Valoracions

Mètode Kontor

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Mètode Kontor

Mètode Kontor
Mètode Kontor
Mètode Kontor

Arquitectura

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Arquitectura

Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura

Pre-taxacions

Departaments Kontor

30/1/2024 0:00:00

Pre-taxacions

Pre-taxacions
Pre-taxacions
Pre-taxacions