Informes pericials

Informe d'herències i/o divorcis

15/06/2020

El nostre equip us assessorarà en els moments difícils, aportant serenitat i confiança per argumentar el valor real dels actius en processos d’herència i/o divorci. 

KONTOR treballa en la redacció d’informes pericials en valoracions, oferint un tracte individualitzat en cadascun dels casos. L’objectiu és agilitzar els processos judicials als professionals experts i aportar credibilitat.

Què és un informe d'herència o divorcis?

Herència

És l’acte jurídic mitjançant una persona difunta transmet els seus béns, drets i obligacions a altres persones, les quals es denominen hereus. Aquests poden ser una persona física o jurídica, que té el dret total o la part dels béns de l’herència. El règim jurídic que regula les herències és el dret de successions.

Divorci

És l’acció de dissoldre un matrimoni per via legal, quan dues persones per mutu acord decideixen dur a terme una separació dels béns comuns.

Necessaris per...

  • Conèixer el valor real dels actius
  • Exactitud en la reclamació dels béns
  • Objectivitat per part dels professionals jurídics

 

Per a qui va adreçat?

  • Professionals jurídics
  • Advocats
  • Bufets jurídics
  • Particulars

 

Per què Kontor?

KONTOR ofereix un tracte imparcial i objectiu en les valoracions de qualsevol tipus d’actiu immobiliari, elaborant un informe tècnic per efectuar reclamacions i com a garantia en qualsevol dels processos.

Treballem com a pèrit judicial de Catalunya i col·laborem amb diferents societats homologades pel Banc d’Espanya com a taxadors seguint els requisits de l'ECO 805/2003 i amb una àmplia experiència en el sector de les validacions.

Departaments Kontor

Valoracions

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Valoracions

Valoracions
Valoracions
Valoracions

Mètode Kontor

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Mètode Kontor

Mètode Kontor
Mètode Kontor
Mètode Kontor

Arquitectura

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Arquitectura

Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura

Pre-taxacions

Departaments Kontor

30/1/2024 0:00:00

Pre-taxacions

Pre-taxacions
Pre-taxacions
Pre-taxacions