Informes pericials

Informe d'impugnació cadastral

15/06/2020

El nostre equip té l’experiència i el coneixement del sector de les valoracions, i us pot ajudar en processos d’impugnació de valors assignats per l’administració pública.

KONTOR estudiarà el vostre cas i podrà argumentar la vostra oposició sobre un valor assignat per l’administració pública, i en el seu cas, reclamar la corresponent devolució.

Què és un informe d'impugnació cadastral?

Els informes d’impugnació cadastral es regeixen amb els criteris ECO805 i els valors de ponència cadastral.

S’ha de detallar que el Valor de Referència va determinat per la Direcció General del Cadastre com a resultat de l'anàlisi dels preus de totes les compravendes d'immobles que es fan davant de fedatari públic, en funció de les dades de cada immoble, obrant al Cadastre Immobiliari. El valor de referència d'un immoble és una de les característiques econòmiques de la descripció cadastral. Aquest valor no pot superar el valor de mercat. Per això, s'aplicarà un factor de minoració a la seva determinació.

Amb aquest context, hi ha grans divergències de valors entre els escripturats i de referència, on la llei obliga a tributar pel major.

A més a més, aquest informe tècnic pericial pot contrarestar la discrepància amb les taxes administratives, com ara la liquidació de l’IBI o de la plusvàlua municipal.

Per a l’assignació del valor cadastral es recullen els elements i criteris necessaris per a la valoració dels béns.

El valor administratiu no sempre és concordant amb el valor real de mercat, essent contradictòries i en aquest cas és necessari un ajustament amb l’administració pública.

L’informe serveix com a prova pericial per a poder realitzar la posterior impugnació dels criteris administratius per a sol·licitar la disminució de la càrrega fiscal, mitjançant instàncies al mateix ajuntament i/o bufets jurídics.

 

Necessaris per...

  • Ajustar la taxa administrativa
  • Disminuir la càrrega fiscal
  • Al·legacions per part dels professionals jurídics

 

Per a qui va adreçat?

  • Professionals jurídics
  • Administradors de finques
  • Bufets jurídics
  • Particulars

 

Per què Kontor?

KONTOR ofereix un tracte imparcial i objectiu en les valoracions de qualsevol tipus d’actiu immobiliari, sabent el valor màxim de mercat i que pot adjudicar l’administració, realitzant un informe tècnic, i en cas necessari, efectuar una al·legació/impugnació argumentada per a la reclamació corresponent de la devolució.

Departaments Kontor

Valoracions

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Valoracions

Valoracions
Valoracions
Valoracions

Mètode Kontor

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Mètode Kontor

Mètode Kontor
Mètode Kontor
Mètode Kontor

Arquitectura

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Arquitectura

Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura

Pre-taxacions

Departaments Kontor

30/1/2024 0:00:00

Pre-taxacions

Pre-taxacions
Pre-taxacions
Pre-taxacions