Informes pericials

Informe pericial d'arquitectura

15/06/2020

El nostre equip forma part del conjunt de Pèrits Judicials de Catalunya, abastant tota mena de casos dins del món de la construcció.

KONTOR treballa en la redacció d’Informes i Dictàmens Pericials, oferint un tracte individualitzat en cadascun dels casos. L’objectiu és agilitzar els processos judicials als professionals experts i aportar credibilitat.

Què són els informes pericials?

Informes Pericials

És un document tècnic objectiu, on el pèrit es limita a exposar i argumentar l’estat de l’actiu o situació afectat, donant la seva visió professional, valoració i opinió al respecte.

Dictàmens

És un document basat en un Informe Pericial on, a més a més d’exposar i argumentar, s’inclou l’opinió tècnica del professional expert. Pot incloure recomanacions sobre accions que s’han de dur a terme per millorar els vicis i danys detectats.

Ambdós serveixen com a proves pericials davant casos de judici, ja que estableixen conclusions respecte a un problema en concret. Es redacten amb la finalitat de poder reclamar tots aquells vicis o danys d’una construcció, amb la garantia de ser un document signat per un professional tècnic qualificat en l’àmbit de l’edificació.

 

Necessaris per...

  • Aportació de proves davant judicis en reclamacions
  • Exactitud en la reclamació dels béns
  • Credibilitat per part dels professionals

 

Per a qui va adreçat?

  • Professionals jurídics
  • Advocats
  • Bufets jurídics
  • Particulars

 

PER QUÈ KONTOR?

KONTOR ofereix un tracte imparcial i objectiu en la redacció d’aquests tipus de documents, adequant-se a cadascun dels casos de manera professional. Treballem amb la màxima rapidesa i de manera propera al client, amb l’objectiu d’agilitzar els processos i tràmits pertinents.

 

Formem part del conjunt de Pèrits Judicials de Catalunya i col·laborem amb diferents professionals de l’àmbit jurídic, aportant una gran experiència.

Departaments Kontor

Valoracions

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Valoracions

Valoracions
Valoracions
Valoracions

Mètode Kontor

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Mètode Kontor

Mètode Kontor
Mètode Kontor
Mètode Kontor

Arquitectura

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Arquitectura

Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura

Pre-taxacions

Departaments Kontor

30/1/2024 0:00:00

Pre-taxacions

Pre-taxacions
Pre-taxacions
Pre-taxacions