Arquitectura

Documentació obligatòria pel sector immobiliari

17/06/2020 0:00:00

El nostre equip l'ajudarà a tenir actualitzada tota la documentació referent el seu habitatge i/o edifici, realitzant la Cèdula d’Habitabilitat, el Certificat d’Eficiència Energètica i la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE).

KONTOR us assessorarà sobre els diferents documents obligatoris que requereix el món immobiliari, així com els tràmits i taxes per obtenir-los. Aquests són necessaris per a qualsevol tipus de gestió administrativa, de compra-venda o lloguer.

 

Què és Cèdula d’Habitabilitat?

Acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat i preveu la normativa vigent, i assenyala que és apte per a ús residencial.

 • Segons Decret 141/2012

Què és Certificat d’Eficiència Energètica?

Procés pel qual es verifica la conformitat de la qualificació energètica dels immobles. És obligatori tant per a edificis de nova construcció com existents, així com ús residencial o terciari.

 • Segons RD 235/2013

Què és Inspecció Tècnica de l’Edifici?

Consisteix en una inspecció visual de l’edifici realitzada per un tècnic competent que té com a objectiu determinar l’estat actual i orientar a la propietat en les mesures de conservació i manteniment necessàries.

 • Segons Decret 67/2015

 

Necessaris per...

 • Compravenda
 • Lloguer
 • Cessió d’ús
 • Donar d’alta els serveis bàsics
 • Legalització urbanística
 • Inscripció al Registre

 

Per a qui?

 • Propietaris, administradors o representants autoritzats
 • Promotors
 • Administració Pública

Serveis Kontor

Serveis de valoracions

Serveis Kontor

15/06/2020 0:00:00

Serveis de valoracions

Serveis de valoracions
Serveis de valoracions

Serveis d'arquitectura

Serveis Kontor

15/06/2020 0:00:00

Serveis d'arquitectura

Serveis d'arquitectura
Serveis d'arquitectura

Mètode Kontor

Serveis Kontor

15/06/2020 0:00:00

Mètode Kontor

Mètode Kontor
Mètode Kontor

Consultoria experta en valoracions

VALORACIÓ DELS BÉNS

Volem el millor per l'empresari, per això ens reivindiquem en el sector de les assegurances tot oferint la valoració dels béns.

VALORACIÓ D'EMPRESES

El nostre equip ofereix un servei de valoració d’empreses amb l’objectiu d’aportar un informe tècnic fiable per la presa de decisions empresarials.

INFORMES PERICIALS

El nostre equip forma part del conjunt de Pèrits Judicials de Catalunya, abastant tota mena de casos dins del món de la construcció, essent experts en informes pericials vinculats en valoracions.

Hem realitzat:

Valoracions homologades

+ 4000

Informes pericials

+ 500

Mètode Kontor

+ 100