Informes pericials

Informe pericial d'arquitectura

15/06/2020 0:00:00

El nostre equip forma part del conjunt de Pèrits Judicials de Catalunya, abastant tota mena de casos dins del món de la construcció.

KONTOR treballa en la redacció d’Informes i Dictàmens Pericials, oferint un tracte individualitzat en cadascun dels casos. L’objectiu és agilitzar els processos judicials als professionals experts i aportar credibilitat.

Què són els informes pericials?

Informes Pericials

És un document tècnic objectiu, on el tècnic/pèrit es limita únicament a exposar i argumentar l’estat de l’actiu immobiliari afectat, sense donar una valoració professional ni una opinió al respecte.

Dictàmens

És un document basat en un Informe Pericial on, a més a més d’exposar i argumentar, s’inclou l’opinió tècnica del professional expert. Pot incloure recomanacions sobre accions que s’han de dur a terme per millorar els vicis i danys detectats.

Ambdós serveixen com a proves pericials davant casos de judici, ja que estableixen conclusions respecte a un problema en concret. Es redacten amb la finalitat de poder reclamar tots aquells vicis o danys d’una construcció, amb la garantia de ser un document signat per un professional tècnic qualificat en l’àmbit de l’edificació.

 

Necessaris per...

  • Aportació de proves davant judicis en reclamacions
  • Exactitud en la reclamació dels béns
  • Credibilitat per part dels professionals

 

Per a qui va adreçat?

  • Professionals jurídics
  • Advocats
  • Bufets jurídics
  • Particulars

 

PER QUÈ KONTOR?

KONTOR ofereix un tracte imparcial i objectiu en la redacció d’aquests tipus de documents, adequant-se a cadascun dels casos de manera professional. Treballem amb la màxima rapidesa i de manera propera al client, amb l’objectiu d’agilitzar els processos i tràmits pertinents.

 

Formem part del conjunt de Pèrits Judicials de Catalunya i col·laborem amb diferents professionals de l’àmbit jurídic, aportant una gran experiència.

Serveis Kontor

Serveis de valoracions

Serveis Kontor

15/06/2020 0:00:00

Serveis de valoracions

Serveis de valoracions
Serveis de valoracions

Serveis d'arquitectura

Serveis Kontor

15/06/2020 0:00:00

Serveis d'arquitectura

Serveis d'arquitectura
Serveis d'arquitectura

Mètode Kontor

Serveis Kontor

15/06/2020 0:00:00

Mètode Kontor

Mètode Kontor
Mètode Kontor

Consultoria experta en valoracions

VALORACIÓ DELS BÉNS

Volem el millor per l'empresari, per això ens reivindiquem en el sector de les assegurances tot oferint la valoració dels béns.

VALORACIÓ D'EMPRESES

El nostre equip ofereix un servei de valoració d’empreses amb l’objectiu d’aportar un informe tècnic fiable per la presa de decisions empresarials.

INFORMES PERICIALS

El nostre equip forma part del conjunt de Pèrits Judicials de Catalunya, abastant tota mena de casos dins del món de la construcció, essent experts en informes pericials vinculats en valoracions.

Hem realitzat:

Valoracions homologades

+ 4000

Informes pericials

+ 500

Mètode Kontor

+ 100