Arquitectura

Llicències d'activitat

17/06/2020 0:00:00

Obertura d’una nova activitat

 

El nostre equip us assessorarà sobre quin és el codi CCAE més adient segons la vostra idea empresarial, adequant-nos a la normativa vigent per condicionar el vostre local i/o immoble.

KONTOR té l’experiència necessària en la redacció de projectes per dur a terme l’obertura d’un nou negoci, essent aquest pas el més important per un emprenedor.

 

Què són les llicències d'activitats?

La llicència d’activitat és el permís que atorguen els Ajuntaments, obligatòria i necessària per poder efectuar l’obertura d’un nou negoci.

El pas previ és la redacció d’un projecte, classificant l’activitat econòmica que es desenvoluparà segons un codi únic per a cada ús. La classificació d’activitats es regula actualment pel CCAE.

  • Segons el Decret 137/2008

Adaptació de l’actiu immobiliari a les necessitats del nou ús seguint la normativa vigent (CTE i normativa específica associada a cada activitat). Aquesta llicència es focalitza en la supressió de barreres arquitectòniques i garantir l’accessibilitat, entre d’altres.

Un cop efectuada l’entrega del projecte de nova activitat i l’abonament de les taxes corresponents,  ja es podrà iniciar el desenvolupament de l’activitat econòmica.

 

Necessaris per...

  • Obtenció de llicència d’obertura
  • Legalització de la nova activitat econòmica
  • Habilitació de l’actiu immobiliari

Per a qui va adreçat?

  • Particulars
  • Autònoms
  • Empresaris

Per què KONTOR?

KONTOR ofereix als seus clients un assessorament en el moment més difícil d’un emprenedor: la decisió de fer realitat la seva idea de negoci. Us ajudarem a dur a terme tots els tràmits necessaris, vinculats a la legalització de l’activitat i a les obres d’adequació a l’ús si s’escau.

Serveis Kontor

Serveis de valoracions

Serveis Kontor

15/06/2020 0:00:00

Serveis de valoracions

Serveis de valoracions
Serveis de valoracions

Serveis d'arquitectura

Serveis Kontor

15/06/2020 0:00:00

Serveis d'arquitectura

Serveis d'arquitectura
Serveis d'arquitectura

Mètode Kontor

Serveis Kontor

15/06/2020 0:00:00

Mètode Kontor

Mètode Kontor
Mètode Kontor

Consultoria experta en valoracions

VALORACIÓ DELS BÉNS

Volem el millor per l'empresari, per això ens reivindiquem en el sector de les assegurances tot oferint la valoració dels béns.

VALORACIÓ D'EMPRESES

El nostre equip ofereix un servei de valoració d’empreses amb l’objectiu d’aportar un informe tècnic fiable per la presa de decisions empresarials.

INFORMES PERICIALS

El nostre equip forma part del conjunt de Pèrits Judicials de Catalunya, abastant tota mena de casos dins del món de la construcció, essent experts en informes pericials vinculats en valoracions.

Hem realitzat:

Valoracions homologades

+ 4000

Informes pericials

+ 500

Mètode Kontor

+ 100