Informes de valoracions

Valoracions homologades

15/06/2020 0:00:00

El nostre equip és especialista en valoracions de tot tipus d’actius immobiliaris per a dur a terme operacions amb garantia hipotecària segons l'ECO 805/2003.

KONTOR col·labora amb diferents societats de taxació, les quals tenen convenis amb les entitats bancàries, per a donar préstecs hipotecaris, entre altres finalitats (assessorament, valor de mercat, etc.). Així doncs, el nostre equip d’experts en valoracions de qualsevol tipologia (urbanes o rústiques), et pot ajudar en operacions hipotecàries, mitjançant una valoració objectiva dels actius que intervinguin en l'operació.

Què són?

Les taxacions es duen a terme per tal de saber el valor d’un bé immoble. Estan subjectes al compliment de les normes relatives a qui pugui fer-les i a com s’hagin de fer poder assegurar el valor de taxació que es calcula sigui vàlid.

El valor dels actius que formin part d’una operació hipotecària s’ha d’ajustar a l’Ordre ECO805/2003. Alguns dels requisits que s’han de dur a terme són, entre altres, els següents: disposar d’accés a l’interior de l’actiu, aixecament de plànols/croquis, comprovació de l’estat de conservació i ocupació, identificació habitual adequada de la finca registral que servirà de garantia, verificant a la vegada la no existència d’il·legalitats urbanístiques.

Per poder realitzar taxacions, les empreses han d’estar homologades pel Banco de España.

Necessaris per...

  • Compra-venda
  • Garantia hipotecària
  • Avals hipotecaris

 

Per a qui?

  • Particulars
  • Empreses

 

Per quins actius?

És necessari per a qualsevol tipus de bé immoble, sigui de tipus urbà o rústic.

Serveis Kontor

Serveis de valoracions

Serveis Kontor

15/06/2020 0:00:00

Serveis de valoracions

Serveis de valoracions
Serveis de valoracions

Serveis d'arquitectura

Serveis Kontor

15/06/2020 0:00:00

Serveis d'arquitectura

Serveis d'arquitectura
Serveis d'arquitectura

Mètode Kontor

Serveis Kontor

15/06/2020 0:00:00

Mètode Kontor

Mètode Kontor
Mètode Kontor

Consultoria experta en valoracions

VALORACIÓ DELS BÉNS

Volem el millor per l'empresari, per això ens reivindiquem en el sector de les assegurances tot oferint la valoració dels béns.

VALORACIÓ D'EMPRESES

El nostre equip ofereix un servei de valoració d’empreses amb l’objectiu d’aportar un informe tècnic fiable per la presa de decisions empresarials.

INFORMES PERICIALS

El nostre equip forma part del conjunt de Pèrits Judicials de Catalunya, abastant tota mena de casos dins del món de la construcció, essent experts en informes pericials vinculats en valoracions.

Hem realitzat:

Valoracions homologades

+ 4000

Informes pericials

+ 500

Mètode Kontor

+ 100